УКРАЇНА

ДВІРЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

          

                                             Р І Ш Е Н Н Я  №3

 

                                       Шістнадцятої сесії  УІІ скликання

                                          від 21 листопада 2016 року

 

     Про затвердження плану діяльності з

 підготовки проектів регуляторних актів

 на 2017 рік.

 

        Відповідно до статей 5, 7 Закону україни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ознайомившись з планом діяльності Двірецької сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік сесія сільської ради

 

                                             В И Р І Ш И Л А:

 

1. План діяльності Двірецької сільської ради з підготовки проектів

    регуляторних актів на 2017 рік затвердити /згідно додатку/.

 

 

 

 

                          Сільський голова:                              Т.М. Гнатюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              З А Т В Е Р Д Ж Е Н О                                                                                                                                                                рішенням №3 16 сесії УІІ скликання                                                                                                                                                               від  21 листопада 2016 року

План

 діяльності Двірецької сільської  ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№ з/п

Вид та назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк підготовки проекту

1

Про встановлення  місцевих  податків і зборів на 2018 рік

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України

- отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

 

І - II квартал 2017 року

2

Про затвердження ставки зе-мельного податку для фізич-них та юридичних осіб

- приведення положень нормативно-правового документу з питань оподаткування на території сільської ради у відповідність до норм чинного законодавства;

– встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої та другої групи платників податків залежно від виду господарської діяльності та механізму їх справляння;

- забезпечення надходжень в сільський бюджет єдиного податку в розмірі, що передбачає законодавство.

 

І - II квартал 2017 року

4

Про затвердження порядку і нормативів відрахування  гос-подарськими організаціями  до загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році

- отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету ;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України

 

ІУ квартал 2017 року

 

 

 

                  Сільський голова:                                  Т.М.Гнатюк